Bestyrelsen

Formand

Poul Elming

Næstformand

Knud Lambaa

Kasserer

Jens Nielsen 

Medlem

Lone Ricks

M

Medlem

Per Brynoldt

Kapelrepræsentant

Anne Lindeskov

Kapelrepræsentant

Nina Schlemm

Suppleant med sekretæropgaver

Stig Hother Hansen

Suppleant

Niels Peter Møller