top of page

Generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdes den 25. september kl. 19 til 21
Sted: Det Kongelige Teater, Gammel Scene, Holberg Lounge, 2. sal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3. Godkendelse af regnskab.

 4. Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget.

 5. Fastsættelse af kontingent.

 6. Indkomne forslag.

 7. Valg af formand.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 10. Valg af revisor.

 11. Valg af revisorsuppleant.

 12. Eventuelt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde den 4. september. Skriv til info@fdkkv.dk

bottom of page